Usluge visinskih radova

Visinski radovi svih vrsta, rad na visini u ekstremnim uslovima

Limarski radovi na visini

Montaža oluka, popravka i krpljenje oluka, postavljanje okapnica, montaža opšivki, falcovanje lima, sve vrste limarskih radova.

Izrada i popravka krova

Krovno pokrivački radovi, izrada i projektovanje krovne konstrukcije za sve vrste krovova, krpljenje krova i popravka, postavljanje tegole.

Hidroizolacija na visini

Hidroizolacija kosih i ravnih krovova, hidroizolacija betonskih blokova, hidroizolacija fugni, hidroizolacija spoja fasade.

Čišćenje stakla i prozora

Pranje prozora na visni, visinski radovi čišćenja fasada, pranje velikih staklenih površina, pranje staklenih izloga, čišćenje kamenca sa stakla.

Čišćenje snega i ledenica

Čišćenje snega sa krovova, visinski radovi skidanje ledenica, otapanje leda iz oluka, skidanje snega sa kosih krovova, čišćenje leda.

Ugradnja grejnih kablova

Montaža grejača oluka na visini, postavljanje samoregulirajućih grejnih kablova, visinski radovi ugradnja grejača oluka, grejanje oluka.

Visinski elektro radovi

Elektro radovi na visini, postavljanje optičkih kablova, ugradnja solarnih panela, montaža reflektora, ugradnja mrežnih provodnika.

Montaža reklama na visini

Izrada i montaža konstrukcije za reklame, postavljanje svetlećih reklama, montaža bilborda na visini, skidanje reklamne folije.

Ugradnja klima uredjaja

Visinski radovi montaža spoljnih jedinica klima uredjaja, servis klima uredjaja i dopuna freona, zamena kondenzatora klima, zamena filtera.

Montaža krovnih prozora

Zamena krovnih prozora, visinski radovi ugradnja krovnih prozora, reparacija i popravka krovnih prozora, otvaranje izlaza na krov.

Izrada i popravka fasade

Montaža alubond fasade, postavljanje sendvič panela, visinski radovi izrada demit fasade, popravka fasade, skidanje oronule fasade.

Farbanje i krečenje

Farbanje krova, krečenje dimnjaka sa užeta, šmirglanje i farbanje metalnih konstrukcija na visini, krečenje fasada, krečenje na visini.

Orezivanje drveća

Orezivanje krošnji drveća,radovi na visini seča stabala, skidanje suvih grana, proredjivanje krošnje, oslobadjanje elektro kablova.

Zaštita od ptica

Montaža zaštitne mreže protiv ptica, usluga postavljanje zaštitnih bodljica na visini, ugradnja zvučne zaštite od ptica, rasterivači prica.